GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Evolve Horeca este denumirea comerciala a TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL, persoana juridica cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.135, ap. 96, jud. Cluj., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul nr. J12/2689/2014, avand CUI RO 33583091, numita in continuare TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL.

In calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului office@evolvehoreca.ro, TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestuia, precum si Politica de confidentialitate, Termenii si conditiile de folosire, fara o notificare prealabila. Astfel, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

Prezenta declarație de confidențialitate cuprinde informații care au rolul de a vă înștiința asupra tipului de date colectate de la clienții/vizitatorii website-ului https://evolvehoreca.ro și modul în care utilizăm aceste date.

 

1.     Principii de protecție a datelor

 

 •          Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 •          Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 •          Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 •          Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 •          Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 •          Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

 

2.     Datele personale

 

 •             „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 •             Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 •             „Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 •             Datele personale salvate pe platforma noastră includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizată, precum:nume, prenume, data nașterii, adrese poștale, adrese de e-mail, numere de telefon, IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul clientului, parolele, indiciile – vezi la pct.3, aliniat 2.

 

3.     Colectarea datelor personale

 

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

 •          Numele și datele de contact (colectăm numele și prenumele dvs., data nașterii, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul clientului.
 •          Date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.
 •          Date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

 

4.     Scopul colectarii datelor personale

 

 •          informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
 •          trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul;
 •          cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

De asemenea, TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

5.     Utilizarea datelor personale

 

 •          vom stoca și păstra datele 6 luni de zile, pe server (în baza de date a website-ului), pentru scopurile menționate în cadrul punctului 4.Scopul colectarii datelor personale.
 •          accesul la datele personale este strict limitat personalului TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresa de email office@evolvehoreca.ro.

 

6.     Securitatea procesării

 

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

 

7.     Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

 

 •          clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
 •          pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal),  vă rugăm să ne adresați o solicitare semnată și datată, la adresa de e-mail: office@evolvehoreca.ro.

 

9.     Plângeri

 

 •          clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal, în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

Plângerile pot fi trimise către responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarele adresa de e-mail: office@evolvehoreca.ro.

 

10.  Modificări ale acestei politici

 

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul TOP BRANDS EXCLUSIVE SRL.

În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic, pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI, AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR, GARANTATE DE Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – act legislativ obligatoriu.

 

Make use of their coupon code to save at Write My Essay. Copy and paste the referral link from your account and share it with acquaintances. Each of your referrals will get a discount of 10% on their first order. It is possible https://www.reddit.com/r/EssayServicesReviewer/comments/wa93v8/5_tips_to_choose_the_best_essay_writing_service/ to recommend your friends to anyone you want to enjoy the best discount.